Doorlopend krediet: wat is het en hoe werkt het?

Evenals een persoonlijke lening, valt ook een doorlopend krediet onder de consumptieve kredietvormen. Het verschil tussen een persoonlijke lening en een doorlopend krediet zit in het feit dat het gedurende de looptijd van de leenovereenkomst mogelijk is om een deel of het gehele bedrag weer op te nemen na aflossing. Hierbij wordt er rente gerekend over het saldo wat aan het eind van iedere maand openstaat. Een doorlopend krediet heeft als voordeel dat onverwachte kosten eenvoudig gedekt kunnen worden door een deel van het afgeloste geld terug te vragen. Anderzijds brengt dit het risico met zich mee dat consumenten te snel terugvallen op de mogelijkheid om geld opnieuw op te nemen.

Een doorlopend krediet afsluiten

Bij het afsluiten van een doorlopend krediet bij de bank wordt een leenovereenkomst opgesteld door de bank. Hierin wordt de theoretische looptijd van de lening samen met de rente vastgelegd. Doordat een consument de mogelijkheid heeft om af te wijken van de theoretische looptijd van de lening, kan deze leenovereenkomst tussentijds veranderd worden.

Omdat er bij een doorlopend krediet geen sprake is van een zogenaamd zekerheidsrecht, wat bij een hypothecaire lening wel het geval is, komt de rente vaak hoger te liggen. Daarbij geldt dat de bank een hogere rente rekent voor een doorlopend krediet, dan voor een persoonlijke lening. Dit is te verklaren door het renterisico wat een bank loopt. De hoogte van het doorlopend krediet wat u kunt lenen is afhankelijk van verschillende aspecten.